Crtice iz života, Kanada, Liminal World

An expedition called self-publishing

( Napomena: ovaj tekst je napisan na engleskom jeziku. U nedostatku vremena objavljujem ga u originalnom obliku. Namera mi je da ga prevedem na srpski prvom prilikom). Before the time of Covid-19, I used to go to the local cafeteria once a month and listen to various writers sharing their stories. After self-publishing my book… Continue reading An expedition called self-publishing

Crtice iz života, Kanada

I belong here

  Jasno se sećam dana kada sam prvi put izgovorila tu rečenicu: I long to belong. Igrala sam sa detetom igru koju je unela u kuću nekoliko nedelja pošto je krenula u školicu. Svako malo našla bi se i na listi domaćih zadataka, pa smo je igrale u raznim situacijama. Npr. dok smo se šetale po… Continue reading I belong here